PRIVACYVERKLARING LEOVEGAS GAMING PLC

PRIVACYVERKLARING LEOVEGAS GAMING PLC

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VOOR HET LAATST BIJGEWERKT OP 19/04/2024.

INLEIDING

Dit is de Privacyverklaring van LeoVegas Gaming Plc, een bedrijf statutair gevestigd en kantoorhoudende te Sliema (Malta) aan Bisazza Street, Level 7, the Plaza Business Centre (hierna ook aangeduid als "de Verwerkingsverantwoordelijke", "wij", "we", "ons" of "onze"). De Verwerkingsverantwoordelijke beschikt over een vergunning kansspelen op afstand (nummer: 1970/01.297.569) en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke respecteert uw privacy en zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen en altijd te verwerken in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), Nederlandse kansspelwetgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet op de kansspelen, het Besluit kansspelen op afstand en de Regeling kansspelen op afstand) en elke andere wetgeving of elk ander instrument inzake gegevensbescherming dat van toepassing is op grond van de territoriale of extraterritoriale werkingssfeer.

We raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen en in samenhang met zowel ons Cookiebeleid als onze Algemene Voorwaarden. Voor het gemak hebben wij de inhoud van deze Privacyverklaring hieronder uiteengezet:

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
1.1. Toepasselijkheid van deze Privacyverklaring
1.2. Doel van deze Privacyverklaring
1.3. Verwerkingsverantwoordelijke
1.4. Contactgegevens
1.5. Wijzigingen in de Privacyverklaring

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
2.1. Persoonsgegevens
2.2. Gegevens die van u zijn verkregen
2.3. Gegevens verkregen uit andere bronnen
2.4. Speciale categorieën persoonsgegevens
2.5. Als u geen gegevens verstrekt
2.6. Gebruikersnaam

3. WAAROM EN HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
3.1. Algemene doeleinden
3.2. Gedetailleerde doeleinden en rechtsgrondslag
3.3. Direct marketing

4. BEWAARTERMIJN
4.1. Criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen
4.2. Details over onze bewaartermijnen

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS
5.1. Verwerkers
5.2. Geautoriseerde openbaarmaking
5.3. Groepsondernemingen/andere merken voor verantwoord spelen-doeleinden
5.4. Groepsondernemingen/andere merken voor antiwitwasdoeleinden (AML)
5.5. Uitwisselen van gegevens tussen de merken, voor AML- en verantwoord spelen-doeleinden
5.6. Bedrijfsherstructurering
5.7. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

6. INTERNATIONALE DOORGIFTE

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. UW RECHTEN OP GROND VAN DE WETTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
8.1. Recht op inzage
8.2. Recht op rectificatie
8.3. Recht op het verwijderen van uw gegevens (recht op vergetelheid)
8.4. Recht op beperking van de verwerking
8.5. Recht op dataportabiliteit
8.6. Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking
8.7. Recht om uw toestemming in te trekken
8.8. Het recht op een menselijke blik bij besluiten
8.9.Recht om een klacht in te dienen
8.10. Wat wij van u nodig kunnen hebben
8.11. Reactietermijn
8.12. Verschillende merken

9. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING – PROFILERING
9.1. Verantwoord spelen-profilering
9.2. Wwft-profilering
9.3. Loyaliteit- en VIP profilering
9.4. Direct Marketing-profilering
9.5. Profilering van risicovolle sportsectoren
9.6. Aanbeveling voor kansspelen

10. COOKIES

10.1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

1.1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken ten behoeve van de diensten die op LeoVegas en/of enige andere landelijke websites en/of subwebsites en/of bijbehorende domeinen (en/of subdomeinen) en gerelateerde software-applicaties worden aangeboden (hierna ook aangeduid als “Website”).

Door gebruik te maken van de Website en de daarop beschikbare diensten, stemt u ermee in dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. De diensten op de Website zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die de leeftijd van hebben bereikt. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen (waaronder maar niet beperkt tot identiteit- en leeftijdsverificatie) om t evoorkomen dat minderjarige gebruik maken van onze diensten.

1.2. DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring heeft tot doel om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via of in combinatie met uw gebruik van deze website en onze diensten.

Deze Privacyverklaring bepaalt de details en voorwaarden van het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens en verschaft u informatie in overeenstemming met het transparantiebeginsel en de vereisten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
LeoVegas Gaming Plc is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en maakt deel uit van de LeoVegas Mobile Gaming Group.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op (vragen met betrekking tot) deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, waaronder enige verzoeken om bepaalde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons of de DPO opnemen met behulp van de onderstaande gegevens.

1.4. CONTACTGEGEVENS
Hoewel ons doel is om altijd zo helder en transparant mogelijk te zijn, aarzel niet om contact met ons op te nemen mocht u toch enige opheldering nodig hebben ofwel over deze Privacyverklaring, of over de specifieke wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke verwerkingsdoeleinden.

Onze volledige gegevens zijn:

Algemeen e-mailadres: privacy@leovegas.com
DPO-e-mailadres: dpo@leovegas.com
Postadres: LeoVegas Gaming Plc, Level 7, The Plaza Business Center, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.5. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Mochten wij wijzigingen doorvoeren in deze Privacyverklaring dan zullen wij de gewijzigde Privacyverklaring op de Website publiceren, waarna deze onmiddellijk in werking zal treden.

De meest actuele versie van de Privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op de Website.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

2.1. Persoonsgegevens: Alle informatie die u (direct of indirect) identificeert of kan identificeren als individu of die betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

Wanneer het voor ons niet mogelijk of haalbaar is om gebruik te maken van anonieme en/of geanonimiseerde gegevens (op een manier die geen gebruikers van de Site of klanten van onze diensten identificeert), doen wij er echter alles aan om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

2.2. Gegevens verkregen van u: Wij verzamelen van u (door middel van de interactie met u of door uw interactie met ons of met onze diensten) verschillende soorten persoonsgegevens over u die wij als volgt hebben samengevoegd:

a) Registratiegegevens die u verstrekt wanneer u uw spelersaccount bij ons registreert , inclusief uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiegegevens, geboorteplaats en -datum, uw contactgegevens, bankrekeningnummer, burgerservicenummer, uw geslacht en uw land.
b) Contactgegevens omvatten fysieke adressen, e-mailadressen en/of telefoonnummers.
c) Identificatie- en verificatiegegevens (Anti-witwaspraktijken/due diligence/’ken-je’klant’ gegevens [KYC-gegevens]) , waaronder uw naam, achternaam, fyisiek adres en bewijs daarvan, leeftijd, nationaliteit, , activiteiten en uitlatingen op (social) media en andere open source software, informatie over de financiële status (bijv. bankafschriften, bron van uw inkomsten en bron van uw vermogen, belastinginformatie), afgeschermde creditcardgegevens, bewijs van eigendom van e-wallet zoals Neteller, Skrill, Paypal, Paysafe, burgerservicenummer, KYC-documentatie (bijv. kopie van een identiteitskaart, volmacht).
d) Verantwoord spelen-gegevens (RG) inclusief naam, achternaam, postcode, e-mail, telefoonnummer, land, geboortedatum, , door uw ingegeven speellimiet, spel- en speelgedrag en opvallende patronen of wijzigingen daarin; aantal logins (en welke tijdzones en tijdstippen), en hoe lang er gespeeld wordt, goedgekeurde transacties (stortingen en opnames), geweigerde transacties (stortingen en opnames), identificatie- en verificatiegegevens, gegevens omtrent uitsluiting (waaronder maar niet beperkt tot het aanmaken van een CRUKS-code indien u een spelersaccount registreert bij ons en de vereiste controle om bij iedere login te controleren of u geregistreerd staat bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).
e) uitsluitingsgegevens omvatten de gegevens die betrekking hebben op uw uitsluiting om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals uw registratie- en contactgegevens en uw informatie over uw uitsluiting, zoals reden, begin en datum, gebruik van zuitsluitingshulpmiddelen zoals uitsluitingen, sessielimiet, verlieslimiet, inzetlimiet, stortingslimiet, realitycheck en vrijwillige dan wel onvrijwillige inschrijving in CRUKS.
f) Betalingsgegevens omvatten bank-/betaalrekeninggegevens, evenals enige informatie over transacties zoals valuta, locatie, bedrag/waarde, klant-IP, gebruikers-ID, token.
g) Transactie- en gebruiksgegevens die worden gegenereerd via uw gebruik van onze diensten en omvatten de betalingen aan en door u (stortingen, opnames, mislukte stortingen en teruggestorte opnames) en andere gegevens over de diensten die u van ons hebt afgenomen (zoals de inzetten, zgn. ‘wagers’ (real en bonus), gewonnen weddenschappen), datum en tijd van de transacties, rekeningsaldi (bonus en real), gebruikte bonussen (conversie en forfait), bonusomzet, bonussaldo, gebruikte kanalen, aantal gespeelde spellen gedurende een speelsessie, taal, land, rekeningsaldi.
h) Inloggegevens omvatten het IP-adres (Internet Protocol), uw aanmeldingen (eerste aanmelding, laatste aanmelding, laatste mislukte aanmeldingen), duur van de aanmeldingen, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.
i) Profielgegevens omvatten interne notities voor uw spelersaccount, interesses, voorkeuren, feedback, informatie over events die u hebt bijgewoond, uw voorkeuren over het al dan niet bijwonen van events, en welk soort events u verkiest; Alle bonus-/cashback-deals of bonusvoorkeuren die u hebt aangeboden of waarvan u profiteert; of u nu geschenken hebt ontvangen of niet, en uw voorkeuren met betrekking tot het soort geschenken dat u wilt ontvangen; uw voorkeuren met betrekking tot contactkanalen; informatie over uw hobby’s en interesses;
j) Marketingcommunicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons (opt-in/opt -), evenals uw contact- en registratiegegevens.
k) Andere communicatiegegevens die door u worden verstrekt in communicatie met ons (via opgenomen gesprekken, chats, e-mails of sms-berichten), die verschillende gegevens kunnen bevatten, zoals uw bedoelingen, interesses, klachten, voorkeuren, maar ook interne communicatie en notities.
l) Analytische gegevens omvatten de gegevens die door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van onze Website en diensten, zoals uw speler-ID, taal, locatie, browsergegevens, gebruikte campagnes, gebruikte kanalen, apparaat, betalingsprovider, transactie- en gebruiksgegevens en in het geval van online acquisitie-analyses ook de bezochte pagina’s, de aangeklikte ‘postcards’, scroldiepte. Bepaalde informatie wordt verzameld met behulp van cookies en/of vergelijkbare trackingtechnologie – zie het gedeelte “Cookies”.

Waar de Verwerkingsverantwoordelijke wettelijk verplicht is zal zij de hierboven genoemde gegevens met andere organisaties en regelgevende instanties delen om zo te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot verantwoord speelgedrag. Het voorgaande heeft onder meer betrekking op (i) het te allen tijde verstrekken van toegang aan de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst tot onze controledatabank en de daarin opgenomen gegevens (waaronder uw transactie- en gebruiksgegevens en inloggegevens) en (ii) de vereiste kennisgeving aan de Kansspelautoriteit met het oog op onvrijwillige uitsluiting bij CRUKS.

2.3. Gegevens uit verschillende bronnen
2.3.1. We verzamelen informatie voor Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) doeleinden over de achtergrond van de speler vanuit de openbare bronnen, waar deze beschikbaar zijn en de verwerking is toegestaan door de wet, en/ of, van derden (particuliere bedrijven die meestal met publieke bronnen samenwerken), inclusief zoals van toepassing in uw grondgebied, Bisnode, Transunion international UK limited, Schufa, (deze controles zullen geen negatieve invloed hebben op uw credit score), GBG Group, Mitek (formerly HooYu Ltd), en die de informatie omvat of de speler een politiek prominente persoon is en of er internationale en/of financiële sancties zijn opgelegd en/of informatie over bedrijfs- of vastgoedeigendom, gerechtelijke vonnissen en/of insolventie, en belastinginformatie voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is op uw grondgebied met het oog op de vaststelling van de bron van fondsen en de bron van middelen tijdens de wwft-risicomonitoring en het due diligence-proces. Bovendien wordt achtergrondinformatie, met behulp van zogenaamde OSINT-analyses (Open-Source Intelligence) verzameld uit openbaar beschikbare bronnen (bijv. Google-zoekopdrachten, alle sociale mediadiensten zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn en andere diensten/sites zoals: pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/).
2.3.2. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten en vergunningsvoorwaarden, verzamelen wij, indien van toepassing, de uitsluitingsgegevens ook van andere vergunde aanbieders van kansspelen die behoren tot dezelfde groep bedrijven (LeoVegas Mobile Gaming Group). Op dezelfde manier gebruikt de Verwerkingsverantwoordelijke voor dezelfde doeleinden de uitsluitingsgegevens die zijn verzameld met betrekking tot andere merken waaronder de Verwerkingsverantwoordelijke haar gelicentieerde kansspelen op afstand exploiteert.
2.3.3. Profielgegevens (hobby’s, interesses) evenals openbare interacties op sociale media die gerelateerd zijn aan of relevant zijn voor de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, worden ook verzameld door te zoeken of door analyse van publiekelijk beschikbare bronnen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram, Google search.
2.3.4. Om fraude en misbruik van onze systemen (b.v. gebruik van VPN) te voorkomen en op te sporen, worden bepaalde inloggegevens, zoals IP-adres, apparaat model/type, browser informatie, besturingssysteem en apparaat of andere identificatie gegevens door Ons verkregen en verwerkt met gebruikmaking van de diensten van een fraude detectie software van de derde-partijprovider.
2.3.5. Wij verkrijgen informatie over uw sportrisicosegment (Sports Risk Data) van onze sportweddenschappen-aanbieder Kambi Group plc (“Kambi”). Alle informatie over de verwerkingsactiviteiten vindt u hier: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Aangezien Kambi geen echte naam of e-mailadres van een speler verkrijgt en geen persoonsgegevens van spelers op een geïdentificeerde basis verwerkt, raden wij u aan om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de manier waarop Kambi uw persoonsgegevens verwerkt, of als u uw rechten o)p het gebied van persoonsgegevens wilt uitoefenen.
2.3.6. Om de aanmeldingsprocedure te vereenvoudigen kan een afzonderlijk proces zoals (i) Bank ID of iets vergelijkbaars, (ii) Facebook Connect, (iii) Google sign-in, (iv) Apple Pay, (v) Trustly of (vi) een vergelijkbare ‘Pay n Play’-optie gebruikt worden als een bron voor identificatie en verificatie, voor zover een dergelijk proces is toegestaan onder de Nederlandse regelgeving. Als een dergelijk proces wordt toegepast, zullen de persoonsgegevens (registratie- en contactgegevens) automatisch worden doorgegeven aan het spelersprofiel van de bron van de derde partij om uw registratie te vergemakkelijken, zodra u de toestemming voor toegang en de benodigde informatie hebt gegeven. Dergelijke gegevens worden gebruikt volgens de informatie in de Privacyverklaring van dit document.

2.4. Speciale categorieën persoonsgegevens
We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat enige details over uw ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van vakbonden, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Uit onze ervaring mogen wij echter niet uitsluiten dat u, naar eigen goeddunken, dergelijke gegevens naar ons stuurt in communicatie met ons. In een dergelijk geval zullen wij deze informatie per ommegaande verwijderen.

Let op: hoewel identiteitskaarten wel worden verwerkt, de afbeeldingen op deze kaarten worden niet op een specifiek technische manier verwerkt om zo de unieke identificatie toe te staan of te bevestigen. Daarom mogen dergelijke gegevens niet als biometrische gegevens worden beschouwd (speciale categorie gegevens).

2.5. ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Waar wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen, of daar waar wij dat conform de voorwaarden van een overeenkomst moeten doen, maar u toch verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben, of proberen af te sluiten, mogelijk niet uitvoeren (bijv. om u van onze diensten te voorzien).

2.6. GEBRUIKERSNAAM
Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat, omdat de gebruikersnaam gedeeld wordt met bepaalde partners en dit, tijdens het delen van de gebruikersnaam, niet afzonderlijk wordt beschouwd als persoonsgegeven. Neem contact met ons op als uw gebruikersnaam uw persoonlijk identificeerbare gegevens bevat, zodat wij de juiste maatregelen kunnen treffen om uw gegevens te beschermen en u te begeleiden bij het wijzigen van de gebruikersnaam.

3. WAAROM EN HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

3.1. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet dit toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:
• Om u in staat te stellen deel te nemen aan kansspelen en om u aanvullende diensten te bieden;
• Om u toegang te geven tot en gebruik te maken van de website;
• Om juridische en wettelijke redenen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en vergunningsvoorwaarden, zoals het bestrijden van witwaspraktijken en in het kader van verantwoord spelen;
• Ten behoeve van identificatie en verificatie;
• Om illegaal of frauduleus gedrag te voorkomen en op te sporen;
• Voor doeleinden die een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke vormen met betrekking tot het direct op de markt brengen van diens eigen soortgelijke goederen en diensten via elektronische post, zoals hieronder vermeld;
• Voor doeleinden die een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke vormen met betrekking tot direct marketing via live telefoongesprekken of post zoals hieronder beschreven; en
• Voor analytische doeleinden.

3.2. Gedetailleerde doeleinden en rechtsgrondslag voor verwerking

3.2.1 In de onderstaande tabel hebben wij een beschrijving gegeven van alle mogelijke manieren waarop wij uw persoonsgegevens willen verwerken, en op welke van de wettelijke grondslagen wij vertrouwen om dit te doen. Wij hebben ook vermeld, waar van toepassing, wat onze gerechtvaardigde belangen zijn. Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijk doeleinde kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke wettelijke grond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken indien er meer dan één grond in de onderstaande tabel is vermeld.

3.2.2. De onderstaande tabel bevat de algemene informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken. Table image pt.1 Table image pt.2 Table image pt.3 Table image pt.4 Table image pt.5

3.3. DIRECT MARKETING
3.3.1. In overeenstemming met de toepasselijke wetten (incl. lokale regelgeving) en op basis van ons gerechtvaardigde belang of uw toestemming kan de Verwerkingsverantwoordelijke u van tijd tot tijd informeren over diens eigen soortgelijke producten of diensten (incl. maar niet beperkt tot eigen nieuwe diensten en promoties, bonussen en aanbiedingen, loyaliteit- en VIP ervaringen) via, indien van toepassing:
• elektronische post (incl. e-mail, SMS of instant messaging), of
• social media, of
• live telefoongesprekken, of
• postbrieven, of
• pushmeldingen (app en/of bureaublad)

Waar het gaat om onze gerechtvaardigde belangen, zal de Verwerkingsverantwoordelijke u de mogelijkheid bieden zich uit te sluiten van dergelijke directe marketing wanneer u zich registreert op onze site.

Waar wij een toestemming nodig hebben, kan deze door u worden verleend wanneer u zich op onze site registreert.

Als u in beide gevallen geen direct marketing meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment en gratis afmelden, indien van toepassing, door:
• het activeren van de relevante link aan het einde van een elektronisch bericht, of
• contact met ons op te nemen, of
• de beller informeren (in geval van een telefoongesprek), of
• uw instellingen in uw profiel wijzigen.
• de instellingen wijzigen van uw toestel, op sites van derden of applicaties (bijv. social media) waar het ontvangen van marketingmateriaal op zulke systemen is ingeschakeld.

3.3.2. Zelfs als u bezwaar maakt tegen het ontvangen van direct-marketingmateriaal van Ons, kunnen wij u van tijd tot tijd bepaalde, niet gerelateerde marketing, berichten sturen waarvan u zich niet kunt afmelden.

3.3.3. Van tijd tot tijd kunnen we enquêtes afnemen of spelers vragen om hun ervaring bij ons te beoordelen om onze aangeboden diensten te verbeteren. U heeft altijd de keuze of u wilt deelnemen aan deze enquêtes, evenals het recht om bezwaar te maken tegen contact voor deze doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

De criteria die wij gebruiken om te bepalen wat ‘nodig’ is, hangen af van de aard van de specifieke persoonsgegevens in kwestie. Onze normale praktijk is om te bepalen of er specifieke EU- en/of nationale wetten (bijvoorbeeld vergunningsvereisten, belasting- of vennootschapswetten) zijn die ons toestaan of zelfs verplichten bepaalde persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren (in welk geval wij de persoonsgegevens zullen bewaren voor de maximale periode die is aangegeven door een dergelijke wet) en zo niet, of er wetten en/of contractuele bepalingen zijn die door u en/of derden tegen ons kunnen worden ingeroepen en zo ja, wat de voorgeschreven vervaltermijnen voor dergelijke acties zijn. In het laatste geval bewaren wij alle relevante persoonsgegevens die wij nodig kunnen hebben om onszelf te verdedigen tegen claim(s), betwisting(en) of andere dergelijke acties door u en/of derden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij de betreffende persoonsgegevens veilig wissen of anonimiseren.

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal tien jaar vanaf de opening van uw spelersaccount. Er zijn enkele uitzonderingen op deze bewaartermijn, te weten:
• Als u zich permanent zelfuitgesloten heeft voor een van onze diensten, zullen wij deze informatie voor onbepaalde tijd bewaren.
• Als er een onderzoek naar u loopt of als wij mogelijke frauduleuze of andere criminele activiteiten hebben vastgesteld, kunnen wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren en zoals vereist om samen te werken met de relevante autoriteiten.
• In geval van een juridisch geschil, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor ten minste de volledige duur van het geschil en zoals nodig kan zijn om onze rechten te verdedigen in een latere vordering of een latere procedure die daaruit voortvloeit.

Als gevolg van beperkingen opgelegd door kansspelautoriteiten met betrekking tot het gebruik van meerdere spelersaccounts, mogen spelers slechts één spelersaccount per vergunninghouder aanmaken en deze volgens onze algemene voorwaarden in het systeem van de Verwerkingsverantwoordelijke gebruiken; met andere woorden, zolang we, voor de hierboven vermelde doeleinden, alle persoonlijke gegevens van de speler opslaan, mag de speler, na een sluiting, alleen zijn bestaande spelersaccount heropenen, op voorwaarde dat de spelersaccount in aanmerking voor de opening komt.

Meer details over de bewaartermijnen van de verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat u kunt aanvragen door contact met ons op te nemen.

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

5.1. Aangezien de zakenpartners, leveranciers of dienstverleners van de Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van het algehele functioneren of de werking van de Website, kansspelen en andere diensten, worden persoonsgegevens ook door hen verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens in acht nemen en deze in overeenstemming met de wet verwerken. Wij staan onze externe dienstenleveranciers niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies, na een grondige controle van deze partners en op basis van strikte afspraken over gegevensverwerking. Voor de volledigheid, wij mogen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven.

5.1.1 Details over de categorieën van de verwerkers van persoonsgegevens
• gameproviders voor het aanbieden van kansspelen;
• sportsbook provider voor het aanbieden van sportweddenschappen en risicomanagement doeleinden;
• leveranciers van betaaldiensten om betalingstransacties te verwerken (stortingen en opnames) en met als doel fraude te voorkomen en te voldoen aan de verplichtingen inzake het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (AML);
•marketingleveranciers, inclusief social mediaplatforms en andere zakelijke partners, om bepaalde marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder reclamecampagnes, optimalisatie, marktanalyse en onderzoek namens de Verwerkingsverantwoordelijke;
• marketingadviseurs om marketingadvies te geven aan de Verwerkingsverantwoordelijke;
• marketingadviseurs om marketingadvies te geven aan de Verwerkingsverantwoordelijke;
• dienstenleveranciers die technisch communicatie met u mogelijk maken (via e-mail, chat, sms, telefoon);
• technische leveranciers ter ondersteuning van het functioneren van de website en onze technische systemen (zowel front- als back-end);
• technische beheerders van de database om de werking van de database te behouden;
• leveranciers van anti-witwas bestrijdingtools die bepaalde gegevens verstrekken en/of verwerken met het oog op de naleving van onze anti-witwas verplichtingen;
• dienstverleners met betrekking tot of organisatie en boeking van e-mails, reizen en/of levering van cadeaus en geschenken met betrekking tot ons loyaliteits- of VIP programma;
• Cloud-serviceproviders voor het leveren van Cloud gebaseerde diensten zoals de opslag of het hosten van bepaalde software;
• Dienstenleveranciers t.b.v. gegevensanalyse en/of business intelligence;
• kredietbeoordelaars, fraudedetectiebureaus, instellingen die zich bezighouden met tegengaan van antiwitwaspraktijken, fraudedetectie en fraudebestrijding bij de verwerking van uw spelerssaccount en bijbehorende transacties;
• bedrijven binnen de LeoVegas Mobile Gaming-groep om bepaalde diensten/support te voorzien van de functies van de Verwerkingsverantwoordelijke; en
• professionele adviseurs [die optreden als verwerkers of verwerkingsverantwoordelijke], waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.

5.2. Geautoriseerde openbaarmaking: In geval van verdenking dat u onze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving mogelijk heeft overtreden (bijvoorbeeld wanneer wij vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd), of om fraude of andere criminele activiteiten te voorkomen, op te sporen of te overtreffen, of wanneer vereist voor uw eigen bescherming en vitale belangen, heeft de Verwerkingsverantwoordelijke het recht om:
• uw persoonsgegevens door te sturen naar de autoriteiten;
• uw persoonsgegevens te delen met de relevante kansspelautoriteit en andere relevante instanties zoals, Sports Integrity Agencies of gerelateerde verenigingen waar dit wettelijk is toegestaan;
• uw persoonsgegevens te delen met relevante instanties of organisaties voor wetshandhaving en/of misdaadonderzoeken en deze te helpen bij elk type onderzoek naar uw handelingen;
• te reageren op een dagvaarding of een bevel van de rechtbank of een soortgelijk officieel verzoek om persoonsgegevens te verstrekken.

Daar waar het conform de nationale wetten op uitsluitingsregisters vereist is dat de gegevens met betrekking tot uitsluiting meegedeeld, openbaargemaakt or geüpdatet worden, zal de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om alle gegevens en informatie die vastgelegd zijn in het toepasselijke wettelijke kader onverwijld aan de voor dit register verantwoordelijke autoriteit te verstrekken, zoals: informatie met betrekking tot de spelers die hebben besloten om zichzelf door middel van bepaalde tools uit te sluiten van deelname aan kansspelen, evenals de spelers die hebben gekozen voor de daaropvolgende reactivering van het spelersaccount.

5.3. Groepsondernemingen/andere merken voor verantwoord spelen-doeleinden
Indien van toepassing worden uw uitsluitingsgegevens, met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen en/of onze vergunningsvoorwaarden, ook gedeeld met andere bedrijven binnen dezelfde groep. Op dezelfde manier deelt de Verwerkingsverantwoordelijke voor dezelfde doeleinden uw uitsluitingsgegevens met andere merken (brands) van de Verwerkingsverantwoordelijke waaronder het zijn gokactiviteiten exploiteert.

5.4. Groepsondernemingen/andere merken voor AML-doeleinden
Indien van toepassing uw identificatie - en verificatiegegevens, behalve uw voornaam, achternaam, geboortedatum en postcode, worden, met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen, gedeeld tussen verschillende merken van de Verwerkingsverantwoordelijke.

5.5. Uitwisselen van gegevens voor AML- en Verantwoord Spelen-doeleinden en vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims
Indien van toepassing kunnen uw identificatie - en verificatiegegevens, transactie- en gebruiksgegevens, registratiegegevens en contactgegevens, met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen, gedeeld worden met, alsook opgevraagd bij, verschillende merken die hun gokactiviteiten binnen de Verwerkingsverantwoordelijke exploiteren. Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke, met inachtneming van haar gerechtvaardigde belangen en voor zover wettelijk toegestaan, informatie vergaren en delen via andere groepsmaatschappijen en derden voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5.6. Bedrijfsherstructurering
Derden, inclusief alle bedrijven die behoren tot dezelfde groep bedrijven als de Verwerkingsverantwoordelijke, aan wie wij bepaalde delen van onze activiteiten, onze activa of activiteiten wensen te verkopen, over te dragen of waarmee wij wensen te fuseren, of als gevolg van herstructureringen. Wij kunnen ook proberen om andere bedrijven te verwerven of met hen te fuseren. Als er een wijziging in ons bedrijf optreedt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring is uiteengezet.

5.7. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: Bepaalde gegevens worden gedeeld met andere partijen, die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Hieronder volgen de details over de essentie van de regelingen voor gezamenlijke controlemechanismen:

Sportweddenschappen-aanbieder Kambi

De volgende gegevens worden verwerkt met Kambi als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: Transactie- en gebruiksgegevens, te weten:, eerste deel van de postcode, valuta, taal, laatste stortingsmethode, rekeningbalans en inzetgeschiedenis, speler-ID voor de levering van de sportweddenschappen-diensten. Kambi verwerkt geen echte naam of het e-mailadres van een speler, maar maakt gebruik van een pseudoniem-id die betrekking heeft op elke speler.

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van de Kambi vindt u hier: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

De essentie van de ‘Joint Controller Arrangement’-overeenkomst tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en Kambi is als volgt:
• Ten behoeve van het aanbieden van de Sportweddenschappen-diensten deelt de Verwerkingsverantwoordelijke de transactie- en gebruiksgegevens in een gepseudonimiseerde vorm met Kambi;
• De Verwerkingsverantwoordelijke reageert op de verzoeken van de betrokkenen; en
• De Verwerkingsverantwoordelijkeen Kambi fungeren ook als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken als het gaat om veranderingen in het sportrisicosegment.

In andere gevallen treedt elke partij op als enige verwerkingsverantwoordelijke. We zullen echter in alle gevallen verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van vragen die spelers kunnen hebben met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van Kambi.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTE

Sommige van uw leveranciers en partners (zoals hierboven vermeld) zijn gevestigd buiten de Europese Economische ruimte (EER); daarom zal hun verwerking van uw persoonsgegevens een doorgifte van gegevens buiten de EER inhouden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een partij buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een soortgelijke mate van bescherming hanteert door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

• De overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd naar landen die door de Europese Commissie aangemerkt zijn als landen die voor voldoende bescherming van persoonsgegevens zorgen.
• Wanneer wij bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als de dienstverleners in Europa.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens uit de EER.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, per ongeluk worden gebruikt of onbevoegd worden benaderd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Om te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen diverse technische controles ervoor dat gegevens en informatie altijd worden gecodeerd, zowel tijdens het transport als in rust, met behulp van de toepasselijke standaard coderingstechnieken die over de hele linie toegepast worden. Dit garandeert te allen tijde de vertrouwelijkheid en integriteit. Bij een organisatie is de verwerking van alle informatie onderworpen aan ons uitgebreide beleid voor informatiebeveiliging. Dit wordt aangevuld met een bewustmakingsprogramma voor informatiebeveiliging dat speciaal is ontworpen om ervoor te zorgen dat wij de beste praktijken voor beveiliging omarmen wanneer het gaat om het omgaan met informatie.

Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze voor hun dagelijkse werk nodig hebben (zgn. ‘need to know’-toepassing). Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op onze instructies en zij zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om mogelijke inbreuken op persoonsgegevens te bestrijden en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een schending van de regels waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

8. Uw rechten op grond van de wetten op gegevensbescherming

8.1 Uw recht op inzage
U kunt ons te allen tijde, met redelijke tussenpozen, verzoeken te bevestigen of wij enige persoonsgegevens van u verwerken en, als dat het geval is, u heeft het recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens en tot de volgende informatie:
• welke persoonsgegevens wij hebben,
• waarom wij deze persoonsgegevens verwerken,
• aan wie wij deze persoonsgegevens bekendmaken,
• hoe lang wij deze persoonsgegevens (waar mogelijk) willen bewaren,
• of wij deze persoonsgegevens naar het buitenland doorgeven en de waarborgen die wij nemen om deze gegevens te beschermen,
• wat uw rechten zijn,
• hoe u een klacht kunt indienen,
• waar wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, en
• of wij enig geautomatiseerde besluitvormingsproces hebben uitgevoerd (inclusief profilering) en gerelateerde informatie hebben verstrekt.

Om uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, hebben wij de functie "Download mijn gegevens" ontwikkeld. Dit is een self-servicefunctie waarmee u uw gegevens rechtstreeks kunt opvragen door deze functie vanuit uw profiel te activeren. Wanneer u deze functie activeert, krijgt u een kopie van al uw transactiegegevens en een uitputtend overzicht van alle gegevenscategorieën, hun bronnen en ontvangers, alle verwerkingen, de doeleinden ervan en de bewaartermijnen die van toepassing zijn. Indien deze functionaliteit niet wordt ondersteund door een van onze merken of anderszins niet beschikbaar is, of indien u aanvullende uitleg of informatie wenst te ontvangen over uw persoonsgegevens, kunt u uw verzoek ook sturen naar sar@leovegas.com. Op een dergelijk verzoek zullen wij (zonder afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van de onze) u binnen een maand (of een kortere periode indien wettelijk vereist) na ontvangst van het verzoek dergelijke aanvullende informatie verstrekken en/of een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt; deze periode kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij zullen u binnen de vereiste termijn op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

8.2. Het recht op rectificatie en aanvulling
Hoewel alle redelijke inspanningen zullen worden geleverd om uw persoonsgegevens up-to-date te houden, wordt u vriendelijk verzocht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Met betrekking tot uw woonadres en telefoonnummer kunt u ons op de hoogte stellen van de wijziging door uw profiel aan te passen aan eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens. Als de wijziging betrekking heeft op gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door uw profiel te wijzigen, neem dan contact met ons op. In een dergelijk geval hebt u het recht om ons te vragen onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens over u aan te vullen. Wij behouden ons het recht voor om de juistheid van de gegevens te verifiëren voordat wij deze daadwerkelijk rechtzetten.

8.3. Het recht op het wissen van gegevens (het recht op vergetelheid)
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen en wij zullen ons zonder onnodige vertraging aan uw verzoek houden, maar alleen wanneer:
• De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld; of • U uw toestemming hebt ingetrokken (in die gevallen waarin wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming) en wij geen andere juridische grond hebben om uw persoonsgegevens te verwerken; of • U uw recht om bezwaar te maken met succes heeft aangewend (zoals hieronder uitgelegd); of • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of • Er bestaat een wettelijke verplichting die bepaalt dat wij de gegevens na bepaalde tijd moeten wissen; of • Er bestaan speciale omstandigheden in verband met de rechten van kinderen onder de 16 jaar.

In ieder geval zijn wij niet wettelijk verplicht aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:
• voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (inclusief maar niet beperkt tot onze verplichtingen inzake het bewaren van gegevens); of
• voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke vorderingen.

Er zijn andere juridische redenen waardoor wij gerechtigd zijn om een verzoek om verwijdering te weigeren, hoewel de twee bovenstaande gevallen de meest waarschijnlijke redenen zijn waarop wij ons kunnen beroepen om dergelijke verzoeken te weigeren. U kunt het wissen van gegevens aanvragen door contact met ons op te nemen.

8.4 Het recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (dat wil zeggen, op te slaan, maar niet verder te verwerken), maar alleen waar:
• De juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist (zie het recht op rectificatie hierboven), gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; of
• De verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens; of
• We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims; of
• U oefende uw recht uit om bezwaar te maken en de procedure van verificatie van onze legitieme gronden voor het afwijzen van uw bezwaar is nog niet afgelopen.

Naar aanleiding van uw verzoek om beperking, met uitzondering van het opslaan van uw persoonsgegevens, mogen wij alleen uw persoonsgegevens verwerken:
• Waar wij uw toestemming hebben; of
• Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims; of
• Voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
• Om redenen van groot openbaar belang.

U kunt de beperking aanvragen door contact met ons op te nemen.

8.5. Het recht op portabiliteit van gegevens
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens (die u ons zult hebben verstrekt) aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat, of (waar technisch haalbaar) om het rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten ‘overbrengen’, mits dit de rechten en vrijheden van anderen niet schaadt. Dit recht is slechts van toepassing wanneer:
• De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u; en
• De verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Tot op zekere mate kunt u dit recht uitoefenen door de functionaliteit “download mijn gegevens” op uw profiel te activeren. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verstrekte gegevens of als u wilt dat wij u helpen met de daadwerkelijke overdracht van dergelijke gegevens aan een andere operator.

8.6. Het recht om zich te verzetten tegen bepaalde gegevensverwerkingen
In die gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd (zoals aangegeven in de tabel in artikel 3.2 hierboven), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Wanneer uw gegevens verwerkt worden voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Voor alle duidelijkheid, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of wanneer de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dan vervalt dit algemene recht om bezwaar te maken.

Met betrekking tot direct marketing van onze eigen goederen en diensten incl. gerelateerde profilering, kunt u te allen tijde tegen een dergelijke verwerking bezwaar maken; u kunt dat doen door contact met ons op te nemen of door uw voorkeuren in uw spelersaccount, op de instellingenpagina op te geven.

8.7. Recht om toestemming in te trekken (wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming)
In die gevallen waarin wij de gegevens op basis van uw toestemming verwerken (welke toestemming wij, trouwens, nooit zullen aannemen, maar die wij op een duidelijke en duidelijke manier van u zullen hebben verkregen), HEBT U HET RECHT OM UW TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE IN TE TREKKEN en wel op dezelfde manier als u het aan ons heeft verstrekt.

Indien u uw recht uitoefent om uw toestemming op enig moment in te trekken, zullen wij bepalen of er in dat stadium een alternatieve wettelijke basis bestaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn) waarbij wij wettelijk bevoegd (of zelfs verplicht) zouden zijn om uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming daartoe te verwerken en, mocht dat het geval zijn, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Wanneer wij om dergelijke persoonsgegevens vragen, kunt u deze altijd afwijzen. Mocht u echter weigeren om de noodzakelijke gegevens, die wij nodig hebben voor de levering van de gevraagde diensten, aan ons te verstrekken, dan kan het zijn dat wij dergelijke diensten niet leveren (vooral als de toestemming de enige juridische grond is die wij ter beschikking hebben).

Ter verduidelijking: de toestemming is niet de enige grond waarop wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. (Zoals aangegeven in de tabel in artikel 3.2 hierboven zijn er verschillende gronden waarop wij ons beroepen wanneer wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verwerken).

8.8 Het recht om een klacht in te dienen
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Aangezien onze voornaamste EU-vestiging op Malta is gevestigd, is onze leidende toezichthoudende autoriteit de Maltese Information and Data Protection Commissioner (IDPC). In geval van eventuele geschillen, verzoeken wij u vriendelijk om zich in eerste instantie tot ons te wenden (ook al hebt u, zoals hierboven vermeld, het recht om op elk moment contact op te nemen met de bevoegde autoriteit).

8.9 WAT WIJ VAN U NODIG KUNNEN HEBBEN
Wanneer u uw rechten uitoefent door contact met ons op te nemen, kunnen wij specifieke informatie van u nodig hebben die ons helpt uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te garanderen (of om enig van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie over uw verzoek, zodat wij onze reactie kunnen versnellen.

8.10 REACTIETERMIJN Wij proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Het kan soms langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

8.11 VERSCHILLENDE MERKEN
De Verwerkingsverantwoordelijke opereert diens gokkenactiviteiten ook onder andere merken en handelsmerken. Met het oog op de uitoefening van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, en met het oog op de duidelijkheid en leesbaarheid van ons antwoord, zullen wij in eerste instantie voldoen aan de verzoeken met betrekking tot gegevens die worden verwerkt onder het merk waaruit het verzoek afkomstig is. Als u wilt dat aan uw verzoeken wordt voldaan met betrekking tot alle merken die onder de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke vallen, zorg er dan voor dat u dat in uw verzoek aanstipt.

9. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING – PROFILERING

9.1. Betekenisvolle informatie over de logica achter de geautomatiseerde verwerking voor verantwoorde gamedoeleinden

Op grond van de toepasselijke wetten en vergunningsvoorwaarden is de Verwerkingsverantwoordelijke wettelijk verplicht om haar spelers te controleren teneinde die mensen te identificeren die mogelijk problemen met het gokken ervaren of dreigen te ontwikkelen, en moet met hen communiceren om hulp of ondersteuning te bieden. In verband daarmee, en om aan deze verplichting te voldoen, hanteert de Verwerkingsverantwoordelijke de door haar opgestelde algoritmes op basis waarvan de spelers die mogelijkerwijs aan gokverslaving lijden gevolgd worden en neemt vervolgens de nodige actie; deze algoritmes volgen de historische gegevens die het gedrag van spelers beschrijven, waaronder in het bijzonder de bepaalde verantwoord spelen-gegevens, transactie- en gebruiksgegevens en overige communicatiegegevens (met name de achterliggende emoties die in dergelijke communicatiegegevens wordt gebruikt).

Onze aanpak is gebaseerd op classificatiebomen omdat deze op een duidelijke manier laten zien om welke reden een speler als potentiële gokverslaafde wordt aangemerkt. Op basis van de gegevens die unieke spelers beschrijven, biedt het algoritme ons een geschatte kans op gokverslaving. De beslissingen die op basis van de algoritmevoorspelling uitkomen, en die mogelijk van invloed kunnen zijn op onze spelers, worden niet automatisch en zonder menselijke tussenkomst overgenomen.

9.2. Betekenisvolle informatie over de logica achter de geautomatiseerde verwerking voor AML-doeleinden
De Verwerkingsverantwoordelijke is, op basis van de toepasselijke wetten en vergunningsvoorwaarden, wettelijk verplicht om toezicht op diens spelers te houden om zo de mogelijk verdachte activiteiten met betrekking tot AML/CFT (bestrijding van de financiering van terrorisme) te identificeren. Op basis van de gegevens die het gedrag van spelers beschrijven, in het bijzonder de transactie- en gebruiksgegevens, suggereert het algoritme een risicoprofiel.

De beslissingen die op basis van de algoritmevoorspelling uitkomen, en die mogelijk invloed kunnen hebben op spelers, worden niet automatisch overgenomen en vereisen menselijke interventie.

9.3. Betekenisvolle informatie over de logica achter de geautomatiseerde verwerking voor loyalty- of VIP segmentatiedoeleinden
Door gebruik te maken van de historische gegevens die de spelers in de eerste 2 dagen hebben gegenereerd, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor ons loyaliteits- of VIP programma. Dit model wordt gebruikt in geval van nieuwe spelers en, afhankelijk van hun betrokkenheid bij onze diensten, wordt de loyaliteit- of VIP status voorspeld. Het resultaat is een voorspelling of de speler een loyaliteit- of VIP speler zal worden. Afgezien van het geslacht, het land en de leeftijd maken wij geen gebruik van enige persoonlijk identificeerbare informatie als input in het model. De beslissingen die op basis van de algoritmevoorspelling uitkomen, en die mogelijk invloed kunnen hebben op spelers, worden niet automatisch en zonder menselijke tussenkomst overgenomen. Het proces is gebaseerd op onze naleving van wettelijke verplichtingen en, met betrekking tot de loyaliteits- en VIP aanbiedingen, op het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het bieden van de op maat gemaakte, kwalitatieve ervaring voor de spelers en het belonen van de loyaliteit van de spelers. Een dergelijke verwerking van gegevens geschiedt enkel indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (opt-in).

9.4. Betekenisvolle informatie over de logica achter geautomatiseerde verwerking met betrekking tot direct-marketingsegmenten
Door gebruik te maken van uw transactie- en gebruiksgegevens, bepaalde registratiegegevens zoals het geslacht, het land, de geboortedatum en uw algehele interactie met onze diensten, analyseren wij en stellen wij de verschillende klantensegmenten vast. Deze segmenten worden vervolgens handmatig verwerkt, om ervoor te zorgen dat wij de meest geschikte aanbiedingen en bonussen aan onze klanten bieden. Deze beslissingen worden niet automatisch genomen zonder menselijke tussenkomst. Het proces is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het bieden van de op maat gemaakte, kwalitatieve ervaring voor de spelers en het belonen van de loyaliteit of VIP status van de spelers. U kunt bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door contact met ons op te nemen of uw voorkeuren in uw spelersaccount te wijzigen.


9.5. Betekenisvolle informatie over de logica achter geautomatiseerde verwerking met betrekking tot sportrisicosegmenten
De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt handmatig uw sportrisicosegmenten zoals vastgesteld door de sportweddenschappen-aanbieder – Kambi. De sportrisicosegmenten worden door Kambi opgezet op basis van de automatische profilering uitgevoerd door Kambi. Zij gebruiken deze geautomatiseerde verwerking om een risicoprofiel op te stellen, maar dat risicoprofiel wordt pas bevestigd of gewijzigd door het personeel van Kambi. In samenhang met de levering van haar diensten maakt Kambi gebruik van geautomatiseerde risicomanagementtechnologie om het risico van bepaalde inzetactiviteiten te beoordelen. Als u een inzet probeert te doen die buiten de parameters die aan uw risicoprofiel zijn gekoppeld valt, wordt de inzet gemarkeerd zodat het personeel van Kambi deze kan beoordelen. Om uw rechten en uw belangen te beschermen, stelt Kambi u in de gelegenheid om elke beslissing die zij nemen over uw risicoprofielen te betwisten of een bezwaar in te dienen tegen ons gebruik van profilering. Neem hiervoor contact met ons op. Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van Kambi vindt u hier in de privacyverklaring van Kambi: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Betekenisvolle informatie over logica achter geautomatiseerde verwerking met betrekking tot Game-aanbeveling of Sportsbook
Door gebruik te maken van uw transactie- en gebruiksgegevens, bieden wij u een lijst met kansspelen of sportwedstrijden die op uw smaak zijn afgestemd. Het systeem bepaalt uw affiniteit met verschillende kansspelen of sportwedstrijden en generaliseert uw voorkeuren. Door de berekende voorkeuren te rangschikken, wordt een geordende lijst van kansspelen geproduceerd en kan als aanbevelingen dienen.

De aanbeveling wordt geproduceerd zonder menselijke tussenkomst. Het proces is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het bieden van aangepaste kwalitatieve ervaring voor de spelers.

9. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken, hoe en waarom wij cookies gebruiken en hoe u kunt bepalen welke cookies worden verwijderd.